Lokata Bonjour w Lion's Bank

5,5

Duże pieniądze lubią być traktowane w wyjątkowy sposób.
Sprawdź, co jeszcze przygotowaliśmy dla Ciebie.

+48
NOTA PRAWNA
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach określonych w regulaminie.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na zasadach określonych w regulaminie.
wyrażam zgodę nie wyrażam zgody
Idea Bank SA oddział Lion's Bank w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026052, REGON 011063638, NIP 5260307560, o kapitale zakładowym w wysokości 96 936 060 zł opłaconym w całości.
*Koszt połączenia wg taryfy operatora